meer artikels

EU-meerjarenbegroting en nieuwe eigen middelen

wo 14 mrt. 2018 / budget
Web5

Europa staat voor nieuwe, zware opdrachten en moet keuzes maken. De prioriteiten zijn duidelijk voor het Parlement: veiligheid, grensbewaking, sociale bescherming en digitale transformatie. Voor de verdere uitbouw van een effectieve grens- en kustwacht is de komende 7 jaar zeker 20 miljard euro nodig. Voor gezamenlijke defensieprojecten 10,5 miljard euro.

En voor innovatie (o.a. batterijen voor elektrische auto’s en grensoverschrijdende energie-connecties) is zeker 70 miljard nodig. Dit zijn projecten met een echte Europese toegevoegde waarde, die bovendien maken dat de rekening voor noodzakelijke uitgaven afzonderlijk fors kan worden gedrukt.

Het Parlement wil dat het budget van de Unie wordt opgetrokken van 1 procent van het Europese bruto binnenlands product naar 1,3 procent. Tegelijk moet de Commissie het gat in de begroting opvangen dat ontstaat als de Britten vertrekken (12 tot 13miljard euro): met de helft besparingen en de andere helft met nieuwe inkomsten. Die kunnen onder meer komen van de groeiende inkomsten van het emissie-handelssysteem (ETS).

Maar Europa moet ook slim besparen. Zo moet het Parlement de afschaffing van de maandelijkse ‘navette’ naar Straatsburg op de agenda blijven zetten, want dat kan tot 114 miljoen euro per jaar opleveren.

Maar maak de mensen niets wijs. Snijden in de structuurfondsen zou betekenen dat Vlaanderen alleen al jaarlijks zo’n 250 miljoen euro misloopt voor landbouw, infrastructuur of de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. In eurosceptische kringen wordt luid geroepen dat Europa een verspilzieke machine is die dringend minder moet gaan kosten. Het is hoog tijd om dat fake news een halt toe te roepen.

Deel dit artikel:
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
Artikel afdrukken:
  • Afdrukken