meer artikels

Medische hulp in het buitenland: Europarlement wil extra maatregelen voor de patiënten

di 12 feb. 2019 / gezondheid

Het Europees Parlement wil dat er gespecialiseerde medische centra voor zeldzame ziektes komen in Europa, waar patiënten met een specifiek en zeldzaam ziektebeeld kunnen worden behandeld. Een rapport hierover werd met een kamerbrede meerderheid goedgekeurd.

Patiënten met een zeldzame ziekte kunnen vaak beter en efficiënter geholpen worden in een gespecialiseerd ziekenhuis in een ander EU-land. Maar de stap naar het buitenland is vandaag nog vaak moeilijk, omdat er gewoon te weinig informatie is of omwille van allerlei hinderpalen die hulp in het buitenland in de weg staan. Het Europees Parlement wil die irritante obstakels uit de weg ruimen, zodat patiënten de beste hulp kunnen krijgen zonder dat ze af te rekenen krijgen met allerlei bureaucratische hindernissen.

Het voltallige Europees Parlement keurt vandaag een rapport goed over deze grensoverschrijdende gezondheidszorg. Ieder jaar trekken meer en meer patiënten de grens over op zoek naar een medische behandeling. Zeker tussen België en Nederland is er een grote uitwisseling. We hebben in Europa een wettelijk kader dat ervoor moet zorgen dat deze patiënten vlot over de grens terecht kunnen voor een medische behandeling. Het gaat vaak om zeer gespecialiseerde hulp bij een chronische of zeldzame ziekte, maar het gaat evengoed om patiënten die in een grensgebied wonen en voor wie het gewoon handiger en goedkoper is om een dokter of ziekenhuis net over de grens te consulteren. In de praktijk schrikken patiënten er helaas vaak voor terug om naar een specialist in het buitenland te trekken, omdat ze niet zeker zijn van de terugbetaling; of ze zijn vaak gewoonweg niet op de hoogte van wat mogelijk is en wat hun rechten zijn. Daar willen we verandering in brengen.

Het Parlement grijpt de evaluatie van de wetgeving (uit 2011) aan om de zorg van patiënten met een zeldzame of chronische ziekte, die voor verzorging naar het buitenland moeten, hoger op de politieke agenda te zetten. Een zeer ruime meerderheid in dit Parlement wil dat er gespecialiseerde medische centra voor zeldzame ziektes worden aangeduid in Europa, waar patiënten met een specifiek en zeldzaam ziektebeeld kunnen worden behandeld. Deze centra moeten deel uitmaken van de al bestaande Europa-brede netwerken van specialisten, de zogenaamde ERN's (European Reference Networks).

Vandaag worden er in de EU 5800 aandoeningen als zeldzame ziekte erkend, waaraan zes tot acht procent van alle Europeanen lijdt. De kennis over zeldzame ziektes blijft schaars. Meer samenwerking tussen de EU-landen in de Europese Referentienetwerken, waar nu al veel kennis wordt samengebracht, zal een enorme meerwaarde betekenen voor de patiënten. Daarom verwachten we dat de Europese Commissie op korte termijn met een actieplan komt om deze netwerken verder uit te bouwen. Bedoeling is dat die netwerken veel intenser informatie gaan uitwisselen over de kenmerken van zeldzame ziektes, zodat de behandeling efficiënter en ook goedkoper kan gebeuren.

Essentieel in dit verhaal zijn de informatiepunten van de nationale overheid. Vandaag beschikt elk EU-land over minstens 1 infodienst waar patiënten terecht kunnen voor informatie over medische zorg in het buitenland. Maar uit een rondvraag blijkt dat maar heel weinig mensen weet hebben van het bestaan van die infodienst. Het Parlement wil daarom dat prioritair werk wordt gemaakt van promotiecampagnes om die infopunten breed bekend te maken, zodat ze vlot toegankelijk zijn voor patiënten én voor het medisch personeel. Dat moet in nauwe samenwerking met de patiëntenverenigingen gebeuren. De parlementsleden vragen daarnaast ook dat deze contactpunten meer met elkaar gaan samenwerken om informatie uit te wisselen.

Daarnaast moeten de bestaande administratieve obstakels worden weggewerkt. Patiënten hebben recht op eenvoudige en heldere procedures bij de terugbetaling van een behandeling in het buitenland, inclusief de follow-up van zo'n ingreep (met inbegrip van de digitale behandeling 'op afstand'). En er moet eindelijk een grensoverschrijdende erkenning komen van (digitale) voorschriften voor medicijnen. Hierin kan de e-gezondheid een grote toegevoegde waarde betekenen. Het initiatief dat de Europese Commissie vorige week lanceerde voor de oprichting van een EU-breed systeem voor grensoverschrijdende toegang tot patiëntendossiers, is dan ook een prima zaak. Het moet zowel patiënten als zorgverleners toegang geven tot algemene medische informatie, testresultaten en medische foto's, zodat dokters een geïnformeerde keuze kunnen maken voor de behandeling van de patiënt, ongeacht in welk land die zich bevindt. Belangrijk is dat de patiënten zelf kunnen beslissen welke gegevens gedeeld worden, en wie er toegang toe krijgt.

Deel dit artikel:
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
Artikel afdrukken:
  • Afdrukken