meer artikels

Aanpak sociale dumping in transportsector

vr 29 mrt. 2019 / transport

Er liggen voorstellen op tafel voor een Europees verbod op weekendrust in de cabine en de uitbreiding van de detacheringsregels naar de transportsector. Ook het fenomeen van de zogenaamde 'nomadische vrachtwagens' moet aan banden gelegd worden en de controles worden opgevoerd. Die voorstellen zijn een goede zaak in de strijd tegen sociale dumping en voor de verkeersveiligheid.

Het is hoog tijd dat we de sociale dumping op onze wegen eindelijk een halt toeroepen. Chauffeurs moeten hetzelfde loon voor hetzelfde werk krijgen, ongeacht hun nationaliteit. En we moeten de oneerlijke concurrentie aanpakken door nomadische trucks, de zogenaamde cabotageritten, aan banden te leggen en effectiever te controleren. Alle nieuwe én bestaande trucks moeten daarom versneld van slimme, gps-gestuurde tachografen worden voorzien tegen 2024. De extra controlemogelijkheden zijn cruciaal om paal en perk te stellen aan de oneerlijke concurrentie in de transportsector. Wegvervoer is per definitie grensoverschrijdend, zeker in een klein doorvoerland als België Een gelijk speelveld is daarom essentieel.

Ook de voorstellen voor een Europees verbod op de weekendrust in de cabine zijn een goede zaak. Dat is niet alleen belangrijk vanuit sociaal oogpunt, maar ook voor de veiligheid op de weg. In België en Frankrijk is dit terecht nu al verboden. Een cabine van 2 meter op 2 is verre van de ideale plaats om goed tot rust te komen, laat staan om weekend na weekend in door te brengen. En de huidige rij- en rusttijden moeten behouden blijven. De voorstellen die op tafel liggen om truck- of buschauffeurs tot drie weken achtereen aan het stuur te houden met maar twee dagen rust, zijn onaanvaardbaar vanuit veiligheidsoogpunt.

Deel dit artikel:
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
Artikel afdrukken:
  • Afdrukken