meer artikels

Europees Parlement voert strijd tegen cyberaanvallen en fake news op

do 14 mrt. 2019 / veiligheid

Het Europees Parlement heeft dinsdag een pakket concrete maatregelen goedgekeurd om de cyberveiligheid van de EU op te voeren. Het gaat om de oprichting van een Europees Cyberveiligheidsagentschap en strengere financiële sancties tegen misbruik van persoonsgegevens in het kader van de Europese verkiezingen. Daarnaast vraagt het EP dat de EU-Commissie de strijd tegen Russische desinformatie opvoert door EastStratCom, de EU-contradesinformatiedienst, te versterken, en dat de rol van China in strategische communicatie-infrastructuur in de EU verder aan banden wordt gelegd.

Staatsgestuurde cyberaanvallen worden steeds vaker ingezet om landen te destabiliseren. Het gaat van gerichte lekken en massale nepnieuwscampagnes om verkiezingen te beïnvloeden (Cambridge Analytica), tot bedrijfsspionage (de controverse rond Huawei) en het lamleggen van strategische doelwitten zoals energiecentrales, luchthavens en overheden (WannaCry in 2017). Staatsgestuurde cyberaanvallen vormen een ernstige bedreiging voor onze democratie. De EU-lidstaten pompen volop geld in cyberdefensie, maar dat gebeurt zeer gefragmenteerd en op nog veel te kleine schaal. We moeten Europees de krachten bundelen om cyberaanvallen effectief af te weren en terug te slaan. Cyberaanvallen laten zich immers niet door landsgrenzen tegenhouden. De oprichting van het nieuwe EU-Cyberveiligheidsagentschap is een belangrijke sprong vooruit. Deze Europese cyberdefensiehub moet vanaf volgend jaar de nationale diensten coördineren en Europees kunnen terugslaan bij grensoverschrijdende aanvallen. Ook de versnipperde nationale cyberbeveiligingscriteria moeten gelijkgetrokken worden.

Het Parlement neemt daarnaast concrete maatregelen tegen mogelijk misbruik van kiezersgegevens bij de Europese verkiezingen van mei 2019. Om schandalen zoals Cambridge Analytica tijdens de Europese kiescampagne te voorkomen, moet de Europese Autoriteit voor Politieke Partijen en Stichtingen krachtiger optreden. Europese partijen die persoonsgegevens doorsluizen naar derde actoren om zo de verkiezingen te beïnvloeden, kunnen zware boetes krijgen tot en met 5% van hun jaarlijkse partijfinanciering en 20% bij herhaalde inbreuken.

Daarnaast vraagt het Parlement de Europese Commissie ook om de strijd tegen Russische desinformatie op te voeren en de rol van China in strategische communicatie-infrastructuur verder aan banden te leggen. We moeten absoluut voorkomen dat dictaturen als Rusland en China met nepnieuws onze democratie naar hun hand zetten. De EU-Commissie moet de succesvolle contra-desinformatiebrigade van de EU, EastStratCom, verder uitbouwen met meer personeel en middelen. EastStratCom heeft in 2 jaar tijd al meer dan 4.000 Russische desinformatiecampagnes ontkracht, maar dat is slechts het tipje van de ijsberg. Het Parlement heeft vorige maand pas een nieuwe wet goedgekeurd die Chinese overnames van strategische infrastructuur in de EU aan banden moet leggen, met name in 5G mobiele netwerken en cyberbeveiliging. Het is nu aan de lidstaten om dubieuze investeringen of overnamepogingen vanuit China effectief te screenen.

Achtergrondinformatie:

Dinsdag stemde het Europees Parlement over de oprichting van een EU Cyberveiligheidsagentschap en over strengere financiële sancties in het kader van de Bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement. Daarnaast werd ook een resolutie goedgekeurd over veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende Chinese technologische aanwezigheid in de EU en mogelijke maatregelen op EU-niveau om deze terug te dringen. Op woensdag 13 maart zette het EP het licht op groen voor de oprichting van een Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra en een resolutie over de strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden. De website www.euvsdisinfo.eu geeft een overzicht van de anti-desinformatiecampagnes van de EU.

Deel dit artikel:
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
Artikel afdrukken:
  • Afdrukken