meer artikels

Nieuwe Europese maatregelen zodat criminelen hun straf niet langer kunnen ontlopen

do 14 mrt. 2019 / veiligheid

Het Europees Parlement heeft een pakket nieuwe maatregelen aangenomen in de strijd tegen criminaliteit. Het gaat met name om een doeltreffender uitwisseling van gegevens over criminelen uit niet-EU-landen.

De effectieve veroordeling van criminelen staat of valt met het beschikbare bewijsmateriaal. Vandaag heeft justitie vaak geen of onvolledig zicht op het strafblad van onderdanen van derde landen. Dankzij de uitbreiding van de Europese databank ECRIS wordt het nu eindelijk mogelijk om snel eerdere veroordelingen in andere lidstaten na te gaan en criminelen uit niet-EU-landen op basis daarvan effectief te vervolgen. Om te voorkomen dat daders hun straf ontlopen, kan voortaan ook makkelijker op valse identiteiten gecontroleerd worden aan de hand van de vingerafdrukken en gezichtsopnamen in de Europese databank.

Via het in 2012 ingevoerde Europees Strafregister-informatiesysteem (ECRIS) worden jaarlijks al zo'n 600.000 informatieverzoeken uitgewisseld tussen de gerechtelijke instanties van de lidstaten over de strafbladen van EU-onderdanen. Dat systeem wordt nu aangevuld met een databank over eerdere veroordelingen van onderdanen van derde landen en personen met dubbele nationaliteit in de EU, om zo de mazen in het net te dichten. De nieuwe, gecentraliseerde databank zal niet enkel de justitiesamenwerking en effectieve vervolging van criminelen in Europa versterken, maar ook de kosten drukken. Vandaag moet justitie 27 afzonderlijke verzoeken versturen om een volledig beeld te krijgen van het strafblad van onderdanen van derde landen. Dat sleept in de praktijk uiteraard vaak erg lang aan, of leidt niet tot de gewenste resultaten door de hoge papierberg. De vlotte uitwisseling van strafregisters binnen Europa is essentieel om criminelen ter verantwoording te roepen en de mazen in het net te sluiten in de strijd tegen terrorisme en georganiseerde criminaliteit. Maar het werk is nog niet af. Europa moet nu ook volop inzetten op uitwisseling van informatie met derde landen buiten de EU om elke vorm van straffeloosheid te voorkomen.

Deel dit artikel:
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
Artikel afdrukken:
  • Afdrukken